Bekijk alle projecten in "EMMEN"

Mentor&Maatje

Organisatie
Stichting Welzijnsorganisatie Sedna
Soort project
Maatjes
Mentor
Tijdsbesteding in uren per week
2
Gemeente
EMMEN
Leeftijd doelgroep
Kinderen
Jongeren

Waarover praat een jongere met de mentor?
• Mentor en jongere praten over school, stage, werk, hobby’s, vriendschappen, toekomstplannen, thuissituatie en persoonlijke zaken. De jongere bepaalt waarover hij of zij wil praten; de mentor denkt met hem/haar mee. De mentor kan richting geven aan het traject door samen te onderzoeken welke thema’s er spelen. Vanuit de thema’s kunnen doelstellingen worden geformuleerd waaraan wordt gewerkt.
• De mentor is in principe geen huiswerkbegeleider; hij of zij kan wel helpen bij de planning van het huiswerk of dat een jongere tips krijgt hoe hij of zij zelf het antwoord kan vinden. Het kan prima zijn dat huiswerk of bijvoorbeeld taalvaardigheid een ingang is om met de jongere tot andere gespreksonderwerpen komt zoals bijvoorbeeld de thuissituatie, hoe de jongere zich op school handhaaft, etc.

Voor welke jongeren is Mentor&Maatje geschikt?
Mentor&Maatje is geschikt voor jongeren voor wie één of meer van onderstaande punten van toepassing zijn:
• wil zijn/haar kansen vergroten;
• is gemotiveerd om iets te bereiken (bijvoorbeeld: contact met ouders verbeteren, leren omgaan met de thuissituatie, diploma halen, stageplek vinden, financiën op orde krijgen, overstappen naar een (vervolg)opleiding of dreigt op school vast te lopen of uit te vallen;
• heeft voldoende capaciteiten, maar presteert onder zijn/haar niveau;
• Wil weten hoe hij of zij zich verhoudt tot de omgeving/sociaal netwerk;
• heeft na afloop van een (intensief) coachings- of hulpverleningstraject nog behoefte aan een steuntje in de rug;
• staat voor belangrijke of lastige keuzes en heeft behoefte aan steun daarbij of heeft behoefte aan wat extra aandacht omdat de gezinssituatie door huidige omstandigheden die aandacht niet kan geven.

Mentor&Maatje zoekt inspirerende en motiverende mentoren voor jongeren tot ongeveer 18 jaar. Ontdek hoe leuk het is om te zien hoe een jongere zich ontwikkelt! Je beweegt je een jaar lang in het leven van een jongere en je wordt een tijd lang een maatje.
Als de thuissituatie er voor zorgt dat het een kind (tijdelijk) niet de ondersteuning kan bieden die het nodig heeft, dan kan een mentor van grote toegevoegde waarde zijn.

Wat vragen wij?
- Je bent ongeveer 1 uur per week voor de periode van 1 jaar op vrijwillige basis beschikbaar.
- Je hebt affiniteit met jongeren en kan goed aansluiten bij hun leefwereld
- Je hebt een positieve instelling en je vind het leuk en uitdagend om via het coachen een bijdrage te leveren aan het toekomstperspectief van een jongere
- Je gaat respectvol om met een jongere
- Je bent integer, communicatief vaardig en resultaat gericht
- Je staat open voor feedback
- Je neemt deel aan intervisie bijeenkomsten
- Een verklaring omtrent gedrag.

Omschrijving activiteit
Mentor&Maatje is een project in Emmen voor jongeren van 10 tot ongeveer 18 jaar, welke op een bepaald gebied in hun leven vast dreigen te lopen. De vragen van jongeren kunnen uiteenlopend zijn van begeleiding bij de planning van huiswerk, het bieden van een luisterend oor voor een jongere van bijvoorbeeld gescheiden ouders of gewoon een kind wat extra aandacht geven door met hem of haar te knutselen of voor te lezen.

Ik wil een maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.