Bekijk alle projecten in "UITHOORN"

Maatje Voor Elkaar

Organisatie
Uithoorn voor Elkaar
Soort project
Maatjes
Mentor
Coach
Overig
Tijdsbesteding in uren per week
2
Gemeente
UITHOORN
Leeftijd doelgroep
Jongeren
Volwassen
Ouderen

Wij werken met drie soorten maatjes:

het sociale maatje: de deelnemer heeft behoefte aan sociaal contact maar kan dit niet op eigen kracht regelen. Het contact tussen deelnemer en maatje is geheel wederkerig en gelijkwaardig. Te denken valt aan samen bewegen of uitstapjes doen.
Na de match, gaan jullie zelfstandig verder. De coördinator is op de achtergrond aanwezig bij vragen of problemen. Tijdsinvestering: gemiddeld 1 x per 2 weken, gedurende een periode van ca 1 jaar.

de ondersteuner: de deelnemer heeft een praktische ondersteuningsvraag (taal, administratie, sociaal, bewegen) maar omdat hij/zij zich in een kwetsbare positie bevindt of een beperking heeft, wordt er van het maatje gevraagd een meer ondersteunende rol op zich te nemen. Er is intensiever contact en er wordt meer van de vrijwilliger gevraagd. Er is begeleiding en training vanuit de coördinator.
Tijdinvestering: afhankelijk van de vraag. Gemiddeld 1x per 2 weken, gedurende de periode van ca. 1 jaar. Daarnaast min. 1 x per maand overleg met en verslag uitbrengen aan de coördinator. Mogelijkheid tot intervisie en scholing.

De mentor/coach: het betreft hier kwetsbare deelnemers. Het maatje is coach of mentor en richt zich op preventie van verergering van de situatie of voorkomen van terugval indien er reeds hulpverlening is ingezet. Het maatje functioneert naast de professional. Er is begeleiding en opleiding vanuit de coördinator. Ervaring/affiniteit met de problematiek van de hulpvrager is zeer gewenst.
Tijdinvestering: afhankelijk van de vraag. Gemiddeld 1x per week in het begin, daarna evt lagere frequentie, gedurende langere periode (ca 1 jaar). Daarnaast min. 1 x per maand overleg met en schriftelijk verslag uitbrengen aan de coördinator. Mogelijkheid tot intervisie en scholing.

Soms is het fijn om tijdelijk wat extra ondersteuning te gebruiken van een maatje.
Iemand die helpt de eerste stap te zetten om (weer) actief deel te nemen aan de maatschappij, voor gezelschap of bij complexere vraagstukken meekijkt en ondersteunt. Dit met het uiteindelijk doel, om met dat steuntje in de rug het uiteindelijk weer zelf te kunnen doen.
De vrijwilligers bieden een luisterend oor, kunnen mee (op zoek) naar lokale activiteiten, kunnen meekijken en (bijv. brieven) meelezen.
Bij (dreigende) schulden kan er een budgetmaatje gezocht worden om te ondersteunen bij het invullen van formulieren, contact leggen of herstellen met professionele hulpverleningsinstanties en gemeentelijke instanties en het helpen bij de administratie en leren budgetteren om in de toekomst weer overzicht over de financiën te houden.

Omschrijving activiteit
Maatje Voor Elkaar vergroot de participatie van inwoners van Uithoorn en de verbinding met de wijk. Via het maatjesproject ondersteunen de maatjes cliënten die in moeilijke omstandigheden verkeren, geïsoleerd geraakt zijn of hulp willen bij het maken van goede keuzes.
Het maatje opent deuren, verbreedt paden en is een steun voor de ander. Een maatje denkt in mogelijkheden en probeert de hulpvrager weer in zijn eigen kracht te zetten.
Maatje Voor Elkaar is een project van Uithoorn Voor Elkaar. Een samenwerkingsverband tussen Mantelzorg & Meer, MEE Amstel & Zaan, het Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn (St.Tympaan de Baat), Participe Amstelland en Videt.
In Maatje Voor Elkaar willen zij de krachten bundelen om ondersteuning op maat te kunnen bieden aan inwoners van Uithoorn.

Ja, hier wil ik maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.

Ik zoek een maatje

De organisatie heeft op dit moment niet genoeg vrijwilligers die maatje kunnen worden.

Zoek een ander project bij jou in de buurt