Bekijk alle projecten in "MAASTRICHT"

Algemeen bestuurslid voor de afdeling Maastricht Heuvelland

Organisatie
Humanitas Maastricht-Heuvelland
Soort project
Overig
Tijdsbesteding in uren per week
8
Gemeente
MAASTRICHT
Leeftijd doelgroep
Jongeren

Het werk van Humanitas doet er toe! Onze vrijwilligers helpen mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. We werken met 6 verschillende thema’s: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie.

Wat kun jij voor ons doen?
Wij zoeken een energiek en sociaal betrokken algemeen bestuurslid voor een bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie. Met een open, direct en informeel bestuur geef jij mede richting en sturing aan de afdeling. Je bent portefeuillehouder voor een van de thema’s en richt je op de inhoudelijke ontwikkeling hiervan. Ook ben je verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de activiteiten die onder de noemer van dit thema worden uitgevoerd.
Je bent bereid je actief in te zetten (vanaf 8 uur per week) en te binden voor een periode van 4 jaar.
Je onderschrijft de Humanitas waarden (regie over je eigen leven, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen) en je wordt lid van de Vereniging Humanitas.
Jij bent iemand die:
• rust en overzicht brengt, leidinggevende capaciteiten heeft en helder communiceert
• strategisch en vernieuwend werkt. Jij maakt doelstellingen op korte termijn en hebt een lange termijn visie
• floreert in een complexe organisatie- en werkomgeving
• draagvlak creëert (binnen afdeling en district)
• vrijwillige coördinatoren ondersteunt en aanstuurt
• zich informeert over beleidsplannen van gemeenten en instanties in het sociaal domein en het bestuur hierover adviseert
• binnen het kader van de afdelingsplannen verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten
• een netwerk opbouwt en onderhoudt rondom het thema van je portefeuille.

Omschrijving activiteit
Voor het bestuur van de afdeling Maastricht Heuvelland zijn wij op zoek naar een
Bestuurslid
Bestuursleden worden, op bindende voordracht van het afdelingsbestuur, benoemd door het bestuur van Humanitas District Zuid. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De overige functies worden door het afdelingsbestuur in onderling overleg verdeeld.
Wat neem je mee?
• bestuurlijke ervaring
• ervaring in gericht netwerken en lobbyen
• kennis van en gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen
• affiniteit met het sociaal domein
• hart voor vrijwilligerswerk
Wat kunnen wij voor jou doen?
Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger goed voorbereid aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen en volg je toepasselijke trainingen. Je krijgt de mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn. Gemaakte onkosten worden vergoed en beschikken we over de benodigde verzekeringen.
Wil je meedoen?
Kijk voor meer informatie op www.humanitas.nl of neem telefonisch contact op via 085-044 8600. Reacties (motivatiebrief met cv) graag toezenden per mail naar info.zuid@humanitas.nl o.v.v. “vacature algemeen bestuurslid Maastricht”.
Humanitas wil diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).

Ik wil een maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.