Bekijk alle projecten in "MAASHORST"

thuisadministratiemaatjes gezocht

Organisatie
ONS welzijn
Soort project
Maatjes
Coach
Tijdsbesteding in uren per week
1
Gemeente
MAASHORST
Leeftijd doelgroep
Jongeren
Volwassen
Ouderen

Gezocht: maatjes die ondersteuning bij de thuisadministratie geven aan volwassen en ouderen, die zelf door omstandigheden de thuisadministratie niet meer naar behoren kunnen doen.

Deze taken kan een maatje op zich nemen:
1. het lezen en ordenen van de binnengekomen post
2. het regelen van betalingen
3. het controleren van betalingen
4. het declareren van ziektekosten
5. uitleg geven over internetbankieren
6. contacten (telefonisch en schriftelijk) onderhouden met instanties
7. Huishoudboekje aanmaken en in en uitgaven overzichtelijk maken
8. Toeslagen aanvragen.

Wat je NIET doet, is belastingen invullen. Dat doet een andere lokale organisatie.

Gemiddeld kom je eens per 3 weken bij iemand thuis om de administratie met diegene door te nemen. Een huisbezoek duurt ongeveer 1,5 uur per keer.
De klant zorgt voor de benodigdheden en voor een kopje koffie en thee.

Vanuit ONS Welzijn krijg je een vrijwilligerscontract aangeboden en wordt er een VOG voor je aangevraagd.

U heeft moeite met uw administratie en er is niemand in de buurt die u ondersteuning geeft, dan kunt u een maatje aanvragen.
Samen met uw maatje bekijkt u waar uw behoeftes liggen rondom de thuisadministratie.
Het vragen van een ID, aanvraag huur-zorgtoeslagen, brieven van de belastingdienst beantwoorden. Bijna alles is mogelijk.
Het enige wat uw maatje niet doet is belastingformulieren invullen. Daarnaast wordt er geen geld gepind.
Aan de dienst Ondersteuning bij thuisadministratie zitten regels vast:
U blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen administratie.
U zorgt voor de benodigde materialen en voor koffie en thee voor uw maatje
Het niet volledig informeren van uw maatje, of niet opvolgen van adviezen kan leiden tot het stopzetten van de ondersteuningen.
Het is verboden om geld te geven of geld te vragen.
Uw schulden dienen na een jaar afgelost te zijn. Lukt dit niet, stopt de ondersteuning.

Omschrijving activiteit
Ondersteuning bij de Thuisadministratie is in 2007 opgericht. Het viel op dat veel ouderen hulp nodig hadden, nadat hun partner door ziekte of sterfte was weggevallen. Zij bleven achter zonder ook maar enig kennis van bankzaken. Naar aanleiding van al deze signalen is de dienst Thuisadministratie opgezet.
Al honderden mensen hebben ondersteuning mogen ontvangen. Soms voor korte periode, anderen voor onbepaalde tijd. De klant bepaalt welke taken de vrijwilliger uitvoert.

Ja, hier wil ik maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.

Ja, ik zoek een maatje

Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul daarna het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om een maatje op maat te vinden.