Bekijk alle projecten in "KATWIJK"

School`s cool

Organisatie
Jeugd en Samenleving Rijnland
Soort project
Maatjes
Mentor
Coach
Tijdsbesteding in uren per week
1.5
Gemeente
KATWIJK
Leeftijd doelgroep
Kinderen
Jongeren

Over het programma
Een vrijwillige coach van JES motiveert jongeren (van 10 tot 18 jaar) om meer uit zichzelf te halen. Coach en jongere worden zorgvuldig aan elkaar gekoppeld. Zij spreken eens per week met elkaar af, zo lang als nodig is. Ze ondernemen samen motiverende, leerzame en zinvolle activiteiten. In veel gevallen wordt er thuis afgesproken en er is frequent contact tussen ouder(s), leerling, school en coach. De coach zet de jongere aan om doelen te stellen en zelf stappen te zetten. School 's Cool ondersteunt met name op belangrijke momenten als profielkeuze, overstap naar een andere school, bij oriëntatie op de arbeidsmarkt of ter verbetering van de studie- en/of sociale vaardigheden. Onze vrijwilligers zijn een rolmodel voor jongeren die onvoldoende steun ervaren vanuit hun directe omgeving. School 's Cool zorgt ervoor dat jongeren met plezier en vertrouwen naar school (blijven) gaan.

Als coach fungeer je als rolmodel. Je begrijpt dat opgroeien lastig kan zijn en hebt dat misschien
ook zelf meegemaakt. Je bent trots op, of tevreden met, wat je zelf van je leven gemaakt hebt.
Essentieel is dat je als mentor betrokken bent, kunt aansluiten bij de jongere en de tijd neemt om
hem of haar te begeleiden..

Omschrijving activiteit
Wat ga je doen?
De jongeren van School 's Cool hebben diverse achtergronden en zijn tussen de 10-18 jaar. Ze
kunnen op verschillende gebieden ondersteuning nodig hebben. Coach en jongere worden
zorgvuldig aan elkaar gekoppeld. Je spreekt eens per week met elkaar af, zo lang als nodig is en onderneemt samen motiverende, leerzame en zinvolle activiteiten. In veel gevallen wordt er
thuis afgesproken en er is frequent contact tussen ouder(s), leerling, school en coach.

Vóór de start van het coachingstraject krijg je een korte training, gericht op het ontwikkelen van
coachingsvaardigheden. Tijdens het coachingstraject komen de coaches onder leiding van de
coördinator van School 's Cool regelmatig bij elkaar voor intervisie, om ervaringen te delen en
elkaar advies te geven.

Een goede coach ziet de kwaliteiten van de jongere en is in staat hierbij aan te sluiten. Als coach
ondersteun je de jongere bij het zelfstandig sturing geven aan zijn/haar toekomst. Om deze rol
goed te kunnen vervullen, moet je als coach over bepaalde vaardigheden beschikken.

Zie website van JES Rijnland voor meer informatie over School's cool: https://www.jesrijnland.nl/programma-professionals/schools-cool-professionals/

School 's Cool is onderdeel van het landelijk platform van School 's Cool Nederland (https://www.schoolscool.nl/)

Ik wil een maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.