Bekijk alle projecten in "MIDDELBURG"

Samen Oplopen, steun voor gezinnen, vluchtelingen en jongeren tot 23 jaar

Organisatie
Stichting Welzijn Middelburg
Soort project
Maatjes
Buddy
Tijdsbesteding in uren per week
1.5
Gemeente
MIDDELBURG
Leeftijd doelgroep
Jongeren
Volwassen

Samen Oplopen kan mee-doen en denken met gezinnen en jongeren tot 23 jaar die veel stress in hun leven ervaren. Een vrijwilliger komt eens per week of om de week een tijdje met u 'oplopen'
Bijvoorbeeld door een luisterend oor bieden, te coachen, samen naar buiten gaan, te bellen met instanties, Nederland(s) te leren begrijpen, samen problemen op te lossen, mee te denken en doen in opvoeding, voor te lezen aan de kinderen, samen koffie te drinken ofte eten, e.d. Gezinnen kunnen ook aan gezinnen gekoppeld worden of een vrijwilliger kan een kind in haar gezin een paar uur mee laten draaien. Maar net wat een vrijwilliger wil of kan en u als gezin of jongere nodig heeft.
Gezinnen waarderen de steun via Samen Oplopen met een '9'.
Nieuwkomers (vluchtelingen met een status) kunnen ook veel hebben aan een maatje van Samen Oplopen.

Kinderen die opgroeien in gezinnen met veel stress hebben minder kansen op een goede ontwikkeling en staan zo al 1-0 achter aan het begin van hun leven. En als je je leven zelf wél in balans hebt besef je vaak niet hoe veel je hebt door te geven aan kennis en ervaring. Jij kunt er aan bijdragen dat gezinnen beter draaien en kinderen of jongeren lekker in hun vel zitten door een tijdje mee te lopen in het gezin en te delen wat jij allemaal weet en wat jou allemaal lukt. Wij zoeken betrouwbare burgers die samen met de ouder(s) en/of de kinderen/jongeren in een gezin mee denken en doen mee met van alles wat kan spelen. Bijvoorbeeld een luisterend oor bieden, coachen, naar buiten gaan, bellen met instanties, Nederland(se taal) leren begrijpen, samen problemen oplossen, mee-denken en doen in opvoeding, voorlezen, samen koffie drinken of eten, e.d. Maar net wat een vrijwilliger leuk vindt om te doen en een gezin nodig heeft. Je wordt goed begeleid door de coördinator en met 2 basistrainingen.
Een vrijwilliger bezoekt een gezin zo'n 1,5 tot 2 uur. Eens per week of om de week.
Gezinnen waarderen steun via Samen Oplopen met een '9'.
Soms gaat het om jongeren tot 23 jaar. Vaak ook om (ex-)vluchtelingen..

Omschrijving activiteit
Vrijwilligers van Samen Oplopen lopen een tijdje mee in een gezin om samen te kijken wat de ouder(s) en kinderen nodig hebben en wat een vrijwilliger kan. Vaak ontstaat er een warme band. Samen Oplopen werkt met professionele coördinatoren die de vrijwilligers en gezinnen op maat begeleiden om de match goed te laten verlopen. De coördinatoren hebben regelmatig contact met de vrijwilligers én het gezin. Soms intensief, soms losjes. Indien nodig zoekt de coördinator contact met de professionele hulpverlening voor/van het gezin. Daarnaast zijn er vrijwilligersavonden en trainingen, intervisie en relevante thema’s.
Doordat vrijwilligers een laagdrempelig contact aan gaan met gezinnen en jongeren groeien kinderen in de gezinnen gezonder op in onze samenleving en krijgen zij meer kansen op een gelukkig leven. Deze grote zingeving hiervan maakt dit vrijwilligerswerk zo mooi.

Ik wil een maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.