Bekijk alle projecten in "DORDRECHT"

Pleegmaatjes

Organisatie
Humanitas
Soort project
Maatjes
Tijdsbesteding in uren per week
4
Gemeente
DORDRECHT
Leeftijd doelgroep
Kinderen
Jongeren

Pleegmaatjes zijn vrijwilligers die een rol spelen in het leven van een pleegkind. Wat die rol precies is verschilt. Van hulp bij het maken van huiswerk tot het samen ondernemen van een activiteit. Pleegmaatjes is ontstaan nadat uit onderzoek door de Kinderombudsman gebleken is dat pleegkinderen vaak over een klein netwerk beschikken. Zij geven zelf aan hun netwerk te willen vergroten om, ook na het eindigen van de pleegzorg, op verder te kunnen bouwen.

Kan iedereen Pleegmaatje worden?
Eigenlijk wel. Het gewone, alledaagse contact tussen jou en een pleegkind is het belangrijkste ingrediënt. Daarnaast zorgt Humanitas voor de goede koppeling, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden en zorgen we voor een goede voorbereiding voor de start als Pleegmaatje. Elk toekomstig Pleegmaatje krijgt een training gericht op de rol die je als vrijwilliger hebt, kennis van de doelgroep pleegkinderen en het werk vanuit de kernwaarden van vereniging Humanitas. Alle Maatjes worden ondersteund en begeleid door de coördinator. Na koppeling aan een Pleegkind volgt een uitgebreide kennismakingsperiode (van ongeveer 3 maanden). Zowel pleegkind als Pleegmaatje kan daarna aangeven of hij/zij door wil gaan. Er worden heldere afspraken gemaakt over het contact: Je spreekt 1 dagdeel per week af. Een koppeling duurt 1 jaar, in de eerste periode gericht op het opbouwen van een vertrouwensband en in de laatste periode op het afscheid nemen. Voor alle Pleegmaatjes wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd.

Samen met (pleeg)ouders
Als Pleegmaatje ben je er voor het pleegkind. Maar ook de pleegouders worden nauw betrokken bij het proces. Zij kunnen altijd hun wensen en suggesties doorgeven zodat de betrokkenheid van het Pleegmaatje ook goed aansluit op hun behoeftes en wensen en bij hun rol in het leven van het pleegkind.

Een pleegmaatje spreekt wekelijks af met een pleegkind (7 t/m 21 jaar) en is tot steun.
Het versterkt het vangnet voor een pleegkind. Een pleegmaatje is Iemand die meeleeft, meedenkt en meehelpt, speciaal voor ieder pleegkind dat daar behoefte aan heeft.
Veel pleegkinderen hebben naast hun pleeggezin een beperkt sociaal netwerk. Een Pleegmaatje helpt om het sociale netwerk te vergroten en verder op te bouwen. Het is iemand die meeleeft, meedenkt en meehelpt. Dat kan zijn door een bezoekje na schooltijd of hulp bij huiswerk. Of iemand die met wie een kind kan praten over wat goed gaat in het pleeggezin, of wat juist niet. Een Pleegmaatje is er speciaal voor een pleegkind, maar kan ook de druk voor pleegouders verlichten. Dat is soms nodig om te zorgen dat zij hun huis en hart kunnen blijven openstellen.
Bijvoorbeeld omdat hij of zij erg veel alleen thuis is. Of omdat de schoolresultaten onder druk staan en het fijn is als iemand helpt bij het huiswerk. Of misschien wil je pleegkind graag stappen nemen richting zelfstandigheid en kan een Pleegmaatje daarbij helpen.
Een Pleegmaatje heeft een onafhankelijke positie, heeft tijd en ruimte en daar profiteert het pleegkind van. De pleegkinderen voelen zich daardoor gezien, erkend en begrepen. Het is fijn voor pleegouders om te zien dat het pleegkind door het contact met een Pleegmaatje nieuwe, positieve energie opdoet. Dit geeft een positieve weerslag op het pleeggezin.
Een Pleegmaatje is een vorm van informele steun die goed georganiseerd is. Met zorgvuldige aandacht voor kennismaking, koppeling en begeleiding.

Omschrijving activiteit
Sinds begin 2022 bestaat een samenwerking tussen de NVP, Humanitas en Enver Pleegzorg met als doel het Project Pleegmaatjes in de regio Drechtsteden van de grond te krijgen.
In Almere heeft men de afgelopen drie jaar een succesvolle methodiek ontwikkeld en uitgezet in samenwerking tussen de NVP, Humanitas en met pleegzorgorganisatie Triade Vitree. Dit ontwikkelproces is uitgevoerd met ondersteuning van het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin van het Oranje Fonds. Inmiddels is men bezig deze methodiek verder uit te rollen in andere gebieden.
Pleegzorgorganisaties zijn erop gericht om pleeggezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het kunnen aanbieden van een Pleegmaatje is daarbij een zeer welkome aanvulling.
Enver Pleegzorg richt zich voornamelijk op de werving van pleegkinderen en één van de pleegzorgwerkers fungeert als contactpersoon voor het project, waarbij ze het project voortdurend onder de aandacht brengt. Regelmatig is er overleg met Humanitas. De contactpersoon vanuit Enver overlegt met de manager pleegzorg over de voortgang en inbedding van het project.

Humanitas voert de methodiek Pleegmaatjes verder uit. De coördinator is verantwoordelijk voor het werven van maatjes en geeft de training gericht op de rol als vrijwilliger, kennis over pleegkinderen en werken vanuit Humanitas. De coördinator koppelt de maatjes aan een pleegkind, maakt afspraken over het contact en ondersteunt en begeleidt de maatjes. Er wordt contact onderhouden met het maatje, pleegkind, pleegouders en Enver.

Het project streeft er in een periode van drie jaar naar om in het eerste projectjaar 10 koppelingen te maken, in het tweede jaar 20 en in het derde jaar 40.

Ja, ik zoek een maatje

Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul daarna het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om een maatje op maat te vinden.