Bekijk alle projecten in "LANSINGERLAND"

Humanitas Tandem Maatjes Project

Organisatie
Humanitas
Soort project
Maatjes
Tijdsbesteding in uren per week
3
Gemeente
LANSINGERLAND
Leeftijd doelgroep
Kinderen
Jongeren
Volwassen
Ouderen

Wij bieden deelnemers van jong tot oud een jaar lang een steuntje in de rug door een vrijwilliger. Deelnemers met een lichamelijke handicap, geestelijke beperking, psychische stoornis, eenzame ouderen, kinderen die gepest worden of waarvan de ouders gescheiden zijn, nieuwkomers, vluchtelingengezinnen, jongeren met autisme of mensen die met rouw en verlies te maken hebben.

Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is gratis, gelijkwaardig, tijdelijk en altijd in de buurt. Onze vrijwilligers bieden praktische hulp, tips, vriendschap, gezelschap en ondersteuning daar waar nodig. We werken vraaggericht en gaan daarbij uit van de vraag van de deelnemer. Het feit dat we naast de deelnemers staan schept een vertrouwensband..

Omschrijving activiteit
Humanitas Tandem Maatjes Project koppelt een vrijwilliger aan een deelnemer die eenzaam is.
Het doel is om de deelnemer te activeren en uit het sociaal isolement te halen door praktische en psychosociale ondersteuning te bieden. We bieden deelnemers van jong tot oud een steuntje in de rug door samen een boodschap te doen, op zoek te gaan naar een dagbesteding, zelfvertrouwen op te bouwen, een luisterend oor te bieden en sociale contacten uit te breiden.

Ik wil een maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.