Bekijk alle projecten in "'S-GRAVENHAGE"

Genderbuddy

Organisatie
Stichting Catharina Anastasia Foundation
Soort project
Maatjes
Buddy
Tijdsbesteding in uren per week
2
Gemeente
'S-GRAVENHAGE
Leeftijd doelgroep
Kinderen
Jongeren
Volwassen
Ouderen

Trans vluchtelingen
Hulpbehoefte: Lopen tegen problemen op in de toegankelijkheid naar instanties door taalbarrières, door psychische belasting en het ontbreken van werk, opleiding en een sociaal netwerk. Ze komen uit het buitenland en hebben vaak geen of gebrekkige opleiding of de opleiding wordt niet erkend en geen of gebrekkige relevante werkervaring. Verder is de juridische ondersteuning essentieel tijdens de asielprocedure. Het gevaar bestaat dat deze personen onderdeel worden van mensenhandel, sekswerk zonder instemming en huiselijk geweld. Uiteindelijk zien we dat mensen vluchten of rondreizen door Europa zonder enige status en blootgesteld zijn aan SOA’s (zoals HIV).
• Trans Sekswerkers
Hulpbehoefte: De sekswerkers die uit het vak willen, kampen met (zelf)stigmatisering, afstand tot de arbeidsmarkt, beperkte sociale cirkel en steun.
• Trans personen met een beperking of psychische belasting
Hulpbehoefte: geen coming-out op een dagbestedingsplek en missen vaak een veilige en beschermde omgeving om zichzelf te kunnen zijn.
• 50+ trans personen
Hulpbehoefte: kampen met zaken als scheidingen en passabiliteit-problemen, we willen daarom de toegankelijkheid van woningen maken om zo een dak boven te hoofd te bieden, zorgen voor een netwerk van gespecialiseerde hulp bij scheidingen, het maken van een opleidingsaanbod om zo actief te werken aan omscholing.

Het maatjes project Genderbuddy richt zich op het matchen van trans personen met een buddy..

Omschrijving activiteit
Uitgangspunt van het programma “Buddycare voor trans mensen” is dat wanneer individuele empowerment plaats vindt in een sociale context, dit voor de individu en de gehele groep leidt tot een duurzame sociale relaties en aan zichtbaarheid in de samenleving. Daarom bestaat het buddy beyond gender-programma bestaat uit 3 onderdelen:
1. Individuele begeleiding door buddies
2. Gezamenlijke activiteiten van de buddies met lokale trans organisaties
3. Duurzaam borgen van activiteiten vanuit participatiewet en WMO gelden bij gemeentes
INDIVIDUELE BEGELEIDING DOOR BUDDIES
Via de buddies wil de Catharina Anastasia Foundation tezamen met Genderness trans personen helpen om uit hun sociale en maatschappelijke isolement te stappen. In het buddies project wordt er gewerkt aan het wegnemen van hobbels in het privéleven i.s.m. hulpverleners, het verbeteren van vaardigheden, de taal en/of het verkrijgen en behouden van werk.
De buddies zullen geworven worden onder trans personen met werk en onder de familie van trans personen. De buddies begeleiden de deelnemende trans personen bij het leren van de taal, het schrijven van sollicitatiebrieven, en bij werk-gerelateerde situaties zoals voorbereiding op sollicitatiegesprekken, de salarisonderhandeling en de eerste werkdag. De buddies ondernemen daarnaast ook sociale activiteiten zoals wandelen, culturele activiteiten, gezellig eten of shoppen voor passende werkkleding.
Doordat de doelgroepen kwetsbaar zijn zullen de buddies professioneel getraind en ondersteund moeten worden. Dit betekent o.a. gedegen werving, selectie en matching van buddies in combinatie met regelmatige training en intervisie.

Ik wil een maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.