Bekijk alle projecten in "DELFT"

VTV Thuismaatjes

Organisatie
Stichting VTV
Soort project
Maatjes
Overig
Tijdsbesteding in uren per week
2
Gemeente
DELFT
Leeftijd doelgroep
Kinderen
Jongeren
Volwassen

VTV, Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming, biedt mensen met een beperking diverse groepsactiviteiten, 1 op 1 sportbegeleiding met de Beweegcoach en Thuismaatjes in de regio’s Delft, Leiden en Den Haag. Bij VTV kun je meedoen én meehelpen. Dankzij professionals én vele vrijwilligers bloeien deelnemers op, vergroten zijn hun netwerk en worden zij zelfstandiger. Wil je ook jouw steentje bijdragen? Wij zoeken regelmatig enthousiaste vrijwilligers voor de diverse activiteiten en maatjesprojecten.

Vrijwilligers bij Vrijwillige Thuishulp (VT) kunnen bekend zijn met kinderen of volwassenen met een beperking of hebben belangstelling voor deze doelgroep. Soms hebben vrijwilligers een opleiding in deze richting gevolgd en weten hoe belangrijk individuele ondersteuning is. Ook zijn er vrijwilligers die deze ervaring willen opdoen. Vrijwilligers krijgen bij aanvang een introductiecursus aangeboden. Daarnaast zijn er voor hen regelmatig scholing- en informatiebijeenkomsten.
Deze zijn gericht op het vergroten van de deskundigheid, maar dragen ook bij aan de onderlinge uitwisseling en het plezier in het vrijwilligerswerk. Voor nieuwe vrijwilligers vragen wij en Verklaring Omtrent gedrag aan (VOG) aan. VTV Thuismaatjes is altijd op zoek naar nieuwe maatjes, je kunt ook samen vrijwilligerswerk doen. Met bijvoorbeeld een familielid, vriend of vriendin. Hoe vaak bepaal je zelf in overleg met de hulpvrager en het VTV.

VTV Thuismaatjes zoekt, uitgaande van de hulpvraag, naar een maatje, oppas, gastgezin of logeeradres. Uiteraard is het niet altijd zo dat er direct een vrijwilliger voorhanden is. Een consulent voert eerst een intakegesprek bij de hulpvrager thuis. Daarna volgt een kennismakingsgesprek tussen de hulpvrager, de vrijwilliger of het gastgezin en de consulent van VTV Thuismaatjes. De afspraken die tijdens dit gesprek worden gemaakt zijn flexibel en kunnen in overleg met de consulent worden aangepast. Vervolgens wordt er een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en blijft de consulent voor ondersteuning en advies bereikbaar. Juist omdat we werken voor mensen met een beperking vinden wij het belangrijk dat we een passende match maken die zo lang mogelijk duurt.

Omschrijving activiteit
Kinderen en volwassenen met een beperking hebben soms anderen nodig om aan het gewone leven te kunnen deelnemen. Om samen thuis iets te doen of om er even op uit te gaan.
Ook de mensen die de dagelijkse zorg voor hen hebben, kunnen wel eens een helpende hand gebruiken. Thuismaatjes van VTV biedt hulp door het aanbod van vrijwilligers te koppelen aan de vraag van hulpvragers met een beperking, VTV Thuismaatjes biedt ook een luisterend oor, geeft informatie over voorzieningen en mogelijkheden en kan verschillende vormen van hulp inzetten.

Thuismaatjes werkt voor mensen met:
* een verstandelijke beperking;
* lichamelijk beperking;
* niet aangeboren hersenletsel;
* chronische ziekte;
* een vorm van autisme.

Verschillende soorten hulp zijn mogelijk:
* Hulp bij vrijetijdsbesteding of "erop uit": samen naar een activiteit.
* Oppassen: een avond of een middag oppassen in het gezin.
* Speelhulp: bijvoorbeeld een spelletje doen of samen knutselen.
* Gastgezin of logeeradres: het kind verblijft bij een ander gezin, het gastgezin, bijvoorbeeld een weekeinde of een dag.

Ja, hier wil ik maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.

Ja, ik zoek een maatje

Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul daarna het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om een maatje op maat te vinden.