Bekijk alle projecten in "'S-GRAVENHAGE"

Vrijwilligers ten behoeve van statushouders/stadsdeel Escamp

Organisatie
Stichting MOOI
Soort project
Maatjes
Buddy
Overig
Tijdsbesteding in uren per week
4
Gemeente
'S-GRAVENHAGE
Leeftijd doelgroep
Volwassen
Ouderen

Als vrijwilliger help je statushouders bij hun sociale integratie in Den Haag. Dat doe je als maatje/buddy of als vrijwilliger bij activiteiten op het gebied van o.a. sport, cultuur, eten. Via de maatjes en de activiteiten leren de statushouders hun buurt, de stad en vooral mensen kennen.

Globale taken maatje:
Het maatje ondersteunt de statushouder in het dagelijkse sociale leven zoals bij het leren
kennen van wijk en stad. Daarnaast kan het maatje samen met de statushouder gezamenlijk
activiteiten ondernemen of bijvoorbeeld samen eten. Elk maatje maakt hier met de statushouder
zelf afspraken over.
De maatjes proberen zoveel mogelijk in het Nederlands te communiceren zodat de
statushouders de Nederlandse taal snel machtig worden.

Globale taken vrijwilliger bij activiteiten:
• Meewerken aan activiteiten op het gebied van o.a. sport, cultuur en eten die georganiseerd
worden door VluchtelingenWerk i.s.m. organisaties en verenigingen uit de wijk
• Begeleiden van statushouders naar reeds bestaande activiteiten in de wijk.
• Eventueel coördineren van activiteiten (in overleg)

Onder de genoemde taken van een maatje valt niet het onderhouden van contact met officiële instanties, zoals Gemeente, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), school of het doen van administratie of bank/financiële zaken. Daarvoor zorgt VluchtelingenWerk.

Profiel:
• Affiniteit met de doelgroep van vluchtelingen
• Positieve, behulpzame en flexibele instelling
• Communicatief en sociaal vaardig
• Tijdsinvestering maatje: uitgangspunt is een dagdeel per week, flexibel in te vullen.
• Tijdsinvestering maatje: hangt af van uw eigen mogelijkheden. Er zullen wekelijkse
terugkerende activiteiten zijn, naast eenmalige activiteiten.
• Specifieke kennis en vaardigheden zijn niet nodig, maar wanneer aanwezig zult u zeker
uitgenodigd worden om deze in te zetten.

Ja, hier wil ik Maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.

Ik zoek een Maatje

Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul daarna het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om een Maatje op maat te vinden.