Bekijk alle projecten in "EERSEL"

RSZK Met elkaar

Organisatie
Oktober
Soort project
Maatjes
Overig
Tijdsbesteding in uren per week
2
Gemeente
EERSEL
Leeftijd doelgroep
Ouderen

Bij het maatjesproject wordt een vrijwilliger 1-op-1 gekoppeld aan een deelnemer/ cliënt. De vrijwilliger is gedurende langere tijd een maatje. Ze gaan samen koffie drinken, wandelen of biedt een helpende hand met boodschappen doen. Derhalve kan het maatje juist ook de eventuele mantelzorger ontlasten. Er kunnen talloze redenen zijn waarom sommige mensen behoefte hebben aan een maatje

Beroepskrachten ontbreekt het vaak aan tijd om activiteiten te ondernemen en contact te onderhouden met cliënten. Vrijwilligers kunnen wel in deze behoefte voorzien. Een vrijwilliger kan een brug slaan tussen sociaal netwerk en professionele krachten.

Door inzet van vrijwilligers krijgen cliënten individuele ondersteuning op maat, afgestemd op hun leefwereld. Dat draagt bij aan hun kwaliteit van leven, deze steun is erg waardevol, omdat het hen vaak ontbreekt aan een eigen netwerk of praktische hulp van anderen.

Vrijwilligerswerk is maatwerk. Essentieel is de koppeling tussen vrijwilliger en maatje. Zodoende legt RSZK de basis voor een duurzame relatie en voorkomen we teleurstellingen. Voor de relatie is het ook belangrijk dat het contact op regelmatige basis plaatsvindt en dat het contact, bij voorkeur, voor minimaal 1 jaar plaatsvindt.

Een belangrijke randvoorwaarde voor het inzetten van individuele vrijwilliger inzet is dat we goed op de hoogte zijn van de daadwerkelijke wensen en behoeften van de cliënten. Het gaat om wat de cliënt zelf wenst. Dat betekent ook dat we goed moeten kijken of het klikt met de vrijwilliger die aan de cliënt wordt gekoppeld. Begrip over en weer en gedeelde interesses vormen daarbij belangrijke aanknopingspunten. Een goede "match" levert meer kans op een succesvol contact.

Tevens kunnen vrijwilligers een brug slaan tussen cliënt, mantelzorger, professional, maar ook met vereniging en ontmoetingen in dorp of wijk.

Omschrijving activiteit
De inzet van individuele vrijwilligers sluit goed aan bij de ontwikkelingen binnen onze stichting. Meer vraaggericht werken en het wijk- en buurtgericht werken. Het gaat niet alleen meer om veilige en kwalitatief goede zorg, maar ook zoveel mogelijk inspelen op wensen en behoeften van cliënten. De cliënt wil graag mogelijkheden voor dagbesteding en het zo prettig mogelijk invullen van persoonlijke interesses, hobby's en een sociaal leven. Op die manier kan de cliënt contact houden met de wereld om hen heen.

Ja, hier wil ik Maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.

Ik zoek een Maatje

De organisatie heeft op dit moment niet genoeg vrijwilligers die Maatje kunnen worden.

Zoek een ander project bij jou in de buurt