Bekijk alle projecten in "GORINCHEM"

Jongeren Maatjes Gorinchem voor jongeren van 12 tot 25 jaar

Organisatie
Humanitas
Soort project
Maatjes
Mentor
Buddy
Coach
Tijdsbesteding in uren per week
2
Gemeente
GORINCHEM
Leeftijd doelgroep
Kinderen
Jongeren

Bij Jongeren Maatjes wordt zowel de term coach als maatje gebruikt voor de vrijwilligers.
De vrijwilliger bezit goede sociale en communicatieve vaardigheden, is initiatiefrijk, is in staat een vertrouwensrelatie op te bouwen, stimuleert tot positief gedrag, dient als voorbeeld voor de jongere, kan zich begeleidend opstellen, kan grenzen aangeven en duidelijk zijn in wat wel en niet mogelijk is, en heeft zijn of haar eigen leven op orde.
Alle vrijwilligers hebben bij Jongeren-Maatjes een basistraining gevolgd en nemen deel aan de intervisiebijeenkomsten. Zij zetten zich minimaal één jaar, twee tot vier uur per week in voor de jongere.
Werkwijze
Een jongere meldt zich aan of wordt aangemeld door een professional of iemand uit zijn omgeving. De coördinator maakt kennis bij de jongere thuis. Hierbij is een ouder of verzorger aanwezig, wanneer de jongere nog geen 18 jaar is. In dit gesprek wordt naast de situatie van de jongere en de reden van aanmelding ook ingegaan op de ondersteuningsvraag van de jongere, wat vindt hij leuk om samen te ondernemen. Ouders van een jongere onder de 18 jaar dienen akkoord te gaan met de ondersteuning.
Is de jongere gemotiveerd dan wordt een vrijwilliger gezocht die aansluit bij de persoonlijkheid en de ondersteuningsvraag van de jongere, deze wordt voorgesteld en gekoppeld. De ondersteuningsvraag wordt herhaald en de regels en grenzen van de activiteit besproken. De eerste afspraak tussen vrijwilliger en jongere wordt gemaakt. De coördinator neemt telefonisch contact op met beiden om de eerste indruk te bespreken. Is de indruk positief dan wordt na één maand nogmaals met beide contact opgenomen. De vervolgmomenten zijn na 3 maanden en na een half jaar een evaluatie aan huis, in het laatste halfjaar wordt toegewerkt naar de afsluiting, de eindevaluatie volgt na maximaal 12 maanden ondersteuning. Deelnemers en vrijwilligers kunnen te allen tijde contact opnemen met de coördinator.

Ben je tussen de 12 en 25 jaar en kan je een tijdelijk steuntje in de rug gebruiken? Kijk dan eens bij Jongeren-Maatjes.
Je hoeft geen vet probleem te hebben maar misschien heb je behoefte om één maal per week met een ander te praten in het vertrouwen dat je verhaal tussen jullie blijft. Samen sparren over jou toekomstmogelijkheden, iemand die je zelfvertrouwen vergroot. Misschien ben je net verhuisd en wil je nieuwe vrienden maken en de stad leren kennen, of voel je je alleen na de echtscheiding van je ouders.
Je bent van harte welkom om ons te appen, bellen, mailen of anders.

Omschrijving activiteit
Jongeren-Maatjes biedt een vriendschappelijk contact aan, aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar, om ze een steviger basis mee te geven voor een toekomst in onze samenleving
Concreet wordt gewerkt aan doelen als:
- Aanmoediging door aandacht; het bieden van steun aan en het stimuleren van de jongeren door koppeling aan een rolmodel van buiten de eigen kring.
- Het versterken van de competenties van de jongere door hen een voorbeeld te geven, de jongere op een positieve wijze aan te moedigen, mogelijkheden samen te bespreken en hem of haar te stimuleren tot het nemen van initiatieven;
- Het vergroten van de betrokkenheid bij de leefomgeving door samen activiteiten te ondernemen en kennis te nemen van de mogelijkheden die er zijn.
- Het vergroten en versterken van het eigen sociale netwerk;
- Het vergroten van zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan de eigen situatie te veranderen.
Preventief kan Jongeren-Maatjes leiden tot het voorkomen van escalatie, bijvoorbeeld uitsluiting, of vormen van criminaliteit. Wij kunnen vooraf, tijdens en na een hulpverleningstraject aansluiten ter versteviging van de jongere.
Jongeren-Maatjes zet hiervoor vrijwilligers in, die door een professionele coördinator worden getraind, begeleid en aangestuurd. Ondersteuning van de jongere is altijd tijdelijk en vanaf de start gericht op het op eigen kracht weer verder kunnen.

Ja, hier wil ik maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.

Ja, ik zoek een maatje

Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul daarna het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om een maatje op maat te vinden.