Bekijk alle projecten in "LEIDERDORP"

JobHulpMaatje Leiderdorp

Organisatie
Stichting Voor Elkaar Leiden
Soort project
Maatjes
Tijdsbesteding in uren per week
2
Gemeente
LEIDERDORP
Leeftijd doelgroep
Volwassen

Wat doen JobHulpMaatjes?

Het verliezen van een baan valt vaak zwaar, zowel financieel, als emotioneel. Zeker als mensen al langer werkloos zijn of andere belemmeringen hebben.

Als JobHulpMaatje ben je in de eerste plaats bemoedigend voor werkzoekenden, omdat ze een onafhankelijk iemand naast zich hebben, die met respect, liefde en geduld luistert en ondersteunt.

Je gaat één op één aan de slag met een werkzoekende a.d.h.v. de thema’s: wie ben ik?, wat kan ik?, wat wil ik?, wat belemmert mij?, wat zoek ik (hoe selecteer ik)?, hoe presenteer ik mijzelf?, dit ben ik!

Je gebruikt hierbij een meetmethode waarmee je met de werkzoekende zijn/haar competenties en aandachtspunten in kaart brengt en waaruit je samen 3 prioriteiten selecteert om aan te pakken.

Je krijgt een tweedaagse cursus en regelmatig zijn er intervisieavonden waarin JobHulpMaatjes ervaringen delen om werkzoekenden nog beter te kunnen helpen.

Maatje worden?
Neem vrijblijvend contact op met Marc Aldewereld, Coördinator JobHulpMaatje Leiden e.o., via 071 - 20 321 20 / 06 29 40 31 52.

JobHulpMaatje heeft aandacht voor jou als persoon en wil je helpen onderzoeken welke baan bij jouw kwaliteiten, talenten en werkervaring past, om uiteindelijk dié baan te kunnen bemachtigen waar jij op je plek zit!

Heb je geen baan, dreigt er ontslag, of zit je niet meer op de juiste plek in je huidige functie, dan kunnen we je ondersteunen en begeleiden met een goed getrainde vrijwilliger van JobHulpMaatje.

Het verliezen van je baan is heftig en heeft gevolgen voor je zelfvertrouwen, inkomen, sociale contacten (schroom naar je omgeving) en je humeur.

Een onafhankelijk en deskundig Maatje naast je om je te ondersteunen, te motiveren en aan te moedigen, maakt dan het verschil. Soms kan het voldoende zijn om samen met anderen aan een Jobgroup deel te nemen. Dat zijn zeven (wekelijkse) bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur (op een vast tijdstip) waar je ervaringen met anderen uitwisselt en waar je duidelijkheid krijgt over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.
Het einddoel is een elevator pitch waarmee je je bij een werkgever zelfverzekerd presenteert en jij meer kans maakt op die ene baan, die je graag zou willen.

Kortom JobHulpMaatje is er voor jou!

Omschrijving activiteit
MISSIE, VISIE en DOEL JobHulpMaatje Leiden e.o. (JHM)

Missie, waarom we bestaan
Door het inzetten van goed opgeleide vrijwilligers wil JHM, in nauwe samenwerking met lokale overheid en professionals, werkzoekenden helpen een betere positie op de arbeidsmarkt te bereiken.

JHM begeleidt en ondersteunt mensen in hun zoektocht naar werk, zodat zij beter bemiddelbaar worden en als vrucht werk vinden, al dan niet betaald.

JHM is een vervolg op het succesvolle project SchuldHulpMaatje. De resultaten tonen aan dat het inzetten van goed opgeleide vrijwilligers substantieel bijdraagt aan het vergroten van de bemiddelbaarheid van de werkzoekenden. Mede vanwege deze goede ervaringen is de vervolgstap gezet voor verdere uitbouw.

Visie, wat we willen zijn
Door het bieden van sociale en praktische ondersteuning aan deelnemende werkzoekenden, helpt JHM de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen.

Als aanvulling op, en in nauwe samenwerking met, bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten, stelt JHM goed getrainde vrijwilligers beschikbaar om werkzoekenden mensgericht en doelgericht bij te staan.
De Maatjes zijn op vrijwillige basis een steun en toeverlaat voor mensen die belemmeringen ervaren bij het vinden van werk op één of meer van de volgende gebieden: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat belemmert mij? Wat zoek ik? Hoe selecteer ik? Hoe presenteer ik mij? Dit ben ik!

JHM heeft vrijwillige Maatjes met naastenliefde hoog in het vaandel. Met liefde, geduld, respect, flexibiliteit en lef stimuleert, begeleidt en ondersteunt het Maatje de hulpvrager tijdens de periode van het zoeken naar werk.
Binnen de grenzen van de hulpvraag biedt hij/zij praktische en morele steun in arbeidsbemiddelingszaken. Het Maatje speelt flexibel in op de situatie van de hulpvrager naar (onbetaald) werk, daarbij voldoende rekening houdend met de eigen mogelijkheden, wensen en grenzen.

Ja, hier wil ik maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.

Ik zoek een maatje

De organisatie heeft op dit moment niet genoeg vrijwilligers die maatje kunnen worden.

Zoek een ander project bij jou in de buurt