Bekijk alle projecten in "MAASDRIEL"

Gescheiden ouders begeleiden bij de omgangsregeling

Organisatie
Humanitas Rivierenland
Soort project
Maatjes
Coach
Overig
Tijdsbesteding in uren per week
2
Gemeente
MAASDRIEL
Leeftijd doelgroep
Volwassen

Vrijwilligerswerk bij Humanitas: zinvol én effectief

Bij Humanitas begint het allemaal bij de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter gesloten voordeuren. 

De kennis ,kunde en ervaring van onze vrijwilligers koppelen wij aan hulpvragen die de cliënten en/of hulpverleners bij ons indienen. Door op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de samenleving.  We houden bij de hulpvragen steeds rekening houden met jullie interesses, ervaring, kennis en kunde selecteren wij bij de hulpvragen dé juiste vrijwilliger, zodat bij deze hulpvragen jullie inzet zinvol én effectief is.

Wat maakt het zo de moeite waard:
Door de begeleiding die BOR biedt draag je bij aan het herstel van de omgang tussen kind en uitwonende ouder en het verbeteren van de relatie tussen gescheiden ouders. Hierdoor komt er rust en stabiliteit in de opvoedsituatie, verbeteren de ontwikkelkansen voor kinderen, is er minder inzet nodig van dure hulpverlening en zijn er minder procedures. Wil jij hier je steentje aan bijdragen dan ben je van harte welkom!

Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dit is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling en het welzijn van het kind. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen van gescheiden ouders bijna tweemaal zoveel risico lopen op problemen als kinderen uit gezinnen die intact blijven. Gescheiden ouders zijn vanaf 2009 wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Onderdeel daarvan is de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, ook wel omgangsregeling genoemd. In de praktijk valt het opstellen of naleven van zo'n regeling niet altijd mee. Soms liggen de verhoudingen na een scheiding zo ingewikkeld of pijnlijk dat ouders er zelf niet uit komen.

Komen ouders er niet uit?
Verwijs ze dan door naar het programma Humanitas BOR (Begeleide Omgangsregeling). Betrokken en getrainde vrijwilligers en een deskundige coördinator van Humanitas BOR begeleiden de ouders bij het opbouwen van de omgang tussen ouder en kind en werken samen toe naar een zelfstandige omgangsregeling. De belangen van het kind staan hierbij centraal

Wat doet Humanitas BOR?
Een professionele coördinator begeleidt het proces, bemiddelt tussen ouders, begeleidt en ondersteunt de vrijwilliger. Een vrijwilliger van Humanitas BOR is aanwezig bij de omgang.

De eerste omgangsmomenten vinden in principe op neutraal terrein plaats. Humanitas BOR helpt kinderen met de overgang van de ene ouder naar de andere (zonodig haalt/brengt de vrijwilliger van Humanitas BOR de kinderen van/naar de afgesproken plaats) en ondersteunt de omgang tussen ouder en kind.

Doel van Humanitas BOR:
Het doel is dat de ouders samen met de begeleiders van Humanitas BOR tot een zelfstandige omgangsregeling komen. De vrijwilligers gaan daarbij uit van het belang van het kind en de mogelijkheden van de ouders. Het is de bedoeling dat het kind met beide ouders een relatie houdt. De ondersteuning van Humanitas BOR duurt gemiddeld zes maanden. Humanitas BOR doet niet aan dossiervorming.

Omschrijving activiteit
Humanitas zoekt vrijwilligers die voor BOR (Begeleide Omgangsregeling) aan de slag willen gaan in de gemeente Maasdriel. Als vrijwilliger bij BOR biedt je praktische hulp en ondersteuning aan gescheiden ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar bij het nakomen van de afspraken over de omgangsregeling.

Als vrijwilliger...
- Ondersteun je gescheiden ouders bij de uitvoering van de omgangsregeling. Je bent bijvoorbeeld aanwezig bij de overdracht van de kinderen of helpt met het halen en brengen van de kinderen van de ene naar de andere ouder;
- Stel je het belang van het kind voorop. Je bespreekt bijvoorbeeld met de ouders dat ze in het bijzijn van hun kind beter geen ruzie kunnen maken en niet negatief over de andere ouder moeten praten;
- Zorg je voor een positieve en ontspannen sfeer waarin kind en ouders zich vrij voelen bij elkaar;
- Geef je, als ouders dat willen, praktische tips, bijvoorbeeld over wat bij de leeftijd van hun kind past of hoe ze kunnen omgaan met het stellen van grenzen.
Wat we vragen:
Een hart voor (scheidings-)kinderen
Een neutrale houding: het is belangrijk dat je geen partij kiest voor één van beide ouders Levenservaring
Je kunt goed luisteren en hebt belangstelling voor anderen
Stressbestendig
Tijd en aandacht (minimaal één dagdeel per week/ 14 dagen beschikbaar, tijdens schooltijd, na schooltijd en/ of in het weekend)
Een auto is makkelijk, maar niet noodzakelijk
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat we bieden:
Uitdagend, leuk en interessant vrijwilligerswerk
Een voorbereidende training
Geregeld contact met collega-vrijwilligers met wie je ervaringen kunt uitwisselen
Professionele begeleiding, altijd iemand om op terug te vallen
Interessante themabijeenkomsten
Reis- en onkostenvergoeding

Interesse?
Stuur je reactie en cv naar bor.riv@humanitas.nl. Heb je eerst nog een vraag? Bel dan gerust met Ellen Gerrits (06 83 33 83 54), coördinator BOR bij Humanitas Rivierenland.

Ja, hier wil ik maatje worden

Bedankt, je hulp is hier bijzonder welkom! Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om iemand op maat te vinden.

Ja, ik zoek een maatje

Vul je e-mailadres in en klik op aanmelden. Vul daarna het aanmeldingsformulier in en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met je op. Zij bespreken graag je mogelijkheden om een maatje op maat te vinden.